Η-διάλεξη ‘Transformer Neural Νetworks’ και τηλεδιάσκεψη ομάδας Ίκαρου στα Αυτόνομα Συστήματα Τρίτη 2/3/2021, 19:00-21:00

Κυρίες/Κύριοι,

για να συνδεθείτε, χρησιμοποιειστε το link: https://authgr.zoom.us/j/95971712438
Θα γίνουν οι εξής δραστηριότητες  με zoom (ανοικτές σε όλους):
1) Ε. Πατσούρας ‘Transformer Neural Νetworks’ 19:00-20:00
Εφαρμογές: ανάλυση σημάτων, εικόνας, βίντεο
2) Παρουσιάση πρoόδου έρευνας (κυρίως της ομάδας drone SW/HW, αλλά και άλλων) 20:00-21:00
Θα συμμετάσχουν μέλη/φιλοι του Ίκαρου και όσοι ερευνητές του εργαστηρίου AIIA εμπλέκονται σε συνεργασίες με μέλη του Ίκαρου.
Όσοι έχουν πρόοδο μπορούν να την δείξουν με μοίρασμα οθόνης.

Για τα μέλη του Ίκαρου: για επιτάχυνση της ανάθεσης, αφού δείτε τις προτάσεις ερευνητικών/αναπτυξιακών θεμάτων του Ίκαρου (επιπλέον των αλγορίθμων συνελίξεων και drone HW/SW) βρίσκονται στο:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZVXAJWkMCv_GnC6y4q3qXo3MA7WWS4VJN4pO7WcLNM/edit#gid=0
δηλώστε 1-3 θέματα (κατά φθίνον ενδιαφέρον) στο στήλη Θέμα στο xls:
https://drive.google.com/drive/folders/10PHtY3i7epgal82uYYGr-MUBMBnYvviY
και με την ευκαιρία συμπληρώστε και ότι στοιχεία λείπουν.
Όσον αφορά τα θέματα drone HW/SW, αυτό το εξάμηνο θα περιοριστούν στο SW μόνο, λόγω κορωνοιού.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΚΑΡΟΥ (http://icarus.csd.auth.gr/)  στα αντικείμενα:
Τεχνητή Όραση,
Μηχανική Μάθηση,
Αυτόνομα Συστήματα,
σε συνεργασία με τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Computer Vision Machine Learning (AIIA.CVML https://aiia.csd.auth.gr/computer-vision-machine-learning/)
του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΤΝΑΠ) https://aiia.csd.auth.gr/ του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Ευπρόσδεκτοι όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν 1 μέρα την εβδομάδα (ή περισσότερο) σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα του Ίκαρου:
1) Υποστήριξη-ανάπτυξη SW drone (και HW, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν). Υπάρχουν 2 μεγάλα drones που πρέπει να υποστηριχθούν για να πετάξουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
2) Ανάπτυξη εφαρμογών drone σε MATLAB, C/C++, Python, CUDA, εργαλεία μάθησης (πχ KERAS, PyTorch), OpenCV, ROS
3) Έρευνα σε μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή όραση για αυτόνομα συστήματα ή ψηφιακά μέσα (μαθηματικά+προγραμματισμός) πχ
object detection/tracking,
γρήγορες συνελίξεις για convolutional neural networks,
αναγνώριση ανθρώπινων κινήσεων,
αντιπαλικά δίκτυα (GAN) για δημιουργία οπτιακουστικού περιεχομένου,
ανάλυση πολιτικών τάσεων σε κοινωνικά μέσα,
γρήγορες 3D συνελίξεις για convolutional neural networks (για όσους αγαπούν τα μαθηματικά).
Βλέπε ειδικότερα θέματα στο:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lZVXAJWkMCv_GnC6y4q3qXo3MA7WWS4VJN4pO7WcLNM/edit#gid=0
4) Δημιουργία/βελτίωση ppt και παρουσίαση/διάλεξη σε διάφορα θέματα σχετικά με τα προαναφερόμενα (1-3).
5) Οργανωτική βοήθεια, πχ υποστήριξη σελίδας, σχολεία:
http://icarus.csd.auth.gr/cvml-for-autonomous-systems/
http://icarus.csd.auth.gr/aiia-summer-school-on-autonomous-systems-2020/),
6) Έρευνα για υποστηρικτικό CVML υλικό (lectures, training data)
7) Έρευνα για νέους τρόπους διδασκαλίας CVML διαλέξεων (Coursera courses, other e-learning course framework)

Καλό είναι το θέμα που θα επιλέξει κάποιος να έχει σχέση και με την ερευνητική δουλειά στην οποία θέλει να συνεχίσει στο μέλλον.

Για τα 1-3 μπορεί να υπάρξει αμοιβή μετά από πρόοδο. Για τα 5-7 μπορεί να υπάρξει αμοιβή.
Στις προαναφερόμενες δραστηριότητες, τα κέρδη, ανάλογα με την  περίπτωση, μπορούν να είναι τα εξής:
α) δημοσιεύσεις και βελτιωμένο βιογραφικό, β) αμοιβή για έργο που έχει εκτελεσθεί και ελεγχθεί, γ) συμμετοχή σε  συνέδρια
δ) εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς στο εξωτερικό.
Μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος, που θέλει να κάνει ερευνα  ή/και ανάπτυξη στις περιοχές της μηχανικής μάθησης ή τεχνητής όρασης ή  τεχνολογιών drones. Τα αντικείμενα ΔΕΝ περιορίζονται μόνον σε θέματα drones, αλλά μπορούν να  επεκταθούν και σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές της μηχανικής μάθησης ή  τεχνητής όρασης.


Οι συναντήσεις του Ίκαρου θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη κάθε εβδομάδα  Τρίτη, 19:00-21:00. Όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι συνατήσεις θα γίνονται στην Αίθουσα Διδασκαλίας Η1 ή H3 ή H4 του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ  (ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού).

Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (http://icarus.csd.auth.gr/ <http://icarus.csd.auth.gr/>)  δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τους ερευνητές
α)  του έργου AERIALCORE  (https://aerial-core.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες  drones, drone imaging, τεχνητής όρασης, μηχανικής μάθησης/βαθειών
νευρωνικών δικτύων, ρομποτικής και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.
β) του έργου AI4Media (https://ai4media.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε Ψηφιακά και Κοινωνικά Μέσα (ένα από τα 4 AI flagship projects)
γ) του Ευρωπαικού Διδακτορικού Σχολείου AIDA (AI Doctoral Academy http://155.207.4.33/wordpress/) με επικεφαλής του ΑΠΘ (Ι. Πήτας) που ξεκινά τις δραστηριότητές του από φέτος.

Ι. Πήτας
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικης ΑΠΘ, Δ/ντής ΠΜΣ Τεχνητής Νοημοσύνης,  Δ/ντής Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών