Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13/5/2018, η δράση «Γνωριμία με τα drones – Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας». Η δράση, με δωρεάν συμμετοχή, που υλοποιήθηκε από το ερευνητικό έργο H2020 Multidrone, το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και την ερευνητική ομάδα Ίκαρος, εντάσσονταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΑΠΘ την Κυριακή»  και πραγματοποιήθηκε 2 φορές (11:00 και 13:00). Περισσότερα από 120 παιδιά και γονείς ενημερώθηκαν στην Αίθουσα Α31 της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η παρουσίαση ακολουθήθηκε από πτήση επίδειξης σε εξωτερικούς χώρους και συγκεκριμένα στην Πλατεία Χημείου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μέρη που απαρτίζονται, τον τρόπο τηλεχειρισμού τους, τις εφαρμογές τους, σε θέματα που σχετίζονται με τους κανονισμούς πτήσεων, όπως το μέγιστο βάρος UAV, την επιτρεπόμενη ακτίνα πτήσης και το υψόμετρο και τις ειδικές συνθήκες προαπαιτούμενων (όπως η άδεια πτήσης). Στην παρουσίαση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ηθική και την προστασία της ιδιωτικότητας από μια πτήση UAV (π.χ. πετώντας πάνω από ιδιωτικές περιουσίες, λήψεις χωρίς έγκριση κ.λπ.), θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας (π.χ. πετώντας κοντά/μακριά από το πλήθος). Επίσης, το κοινό ενημερώθηκε για το ερευνητικό έργο Multidrone.

Η παρουσίαση ακολουθήθηκε από την ενότητα Ερωτήσεων & Απαντήσεων.

 

The H2020 research project Multidrone, the AIIA Laboratory of the Department  of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki and the ICARUS research team successfully organized on Sunday, May 13, 2018 the event “Acquaintance with drones – Privacy & security awareness for drones”. The event, which took place in the framework of “AUTH on Sunday” (a series of events on three consecutive Sundays, open to the public and targeting mainly –but not only- school children), was repeated twice (11:00, 13:00) and was attended by more than 120 children and their parents. It included an introductory presentation in an auditorium, followed by a demonstration flight outdoors. Participants were briefed on what drones are, their parts, how to remotely control a drone, what are their applications, on issues related to flight regulations such as the maximum UAV weight, the permitted flight radius and altitude and special prerequisite conditions (e.g. pilot license). In the presentation, issues regarding the ethics and privacy protection of a UAV flight (e.g.flying above private properties, filming without approval, etc.), personal data protection and safety issues (e.g., flying near/above crowd) were discussed. Also, the audience was informed about the Multidrone project.

The presentation was followed by a  Q & A session.

 

droneSunday_en